vseslide4.jpg

vseslide1.jpg

vseslide2.jpg

vseslide3.jpg

O nás

Sokol je největší organizací v Česku věnující se sportu pro všechny a nevýkonnostnímu sportu. Sport pro všechny je určen všem, kteří neusilují o maximální sportovní výkon, ale cvičí pro zdraví, kondici, radost z pohybu či setkávání s přáteli. Sport pro všechny se v Sokole realizuje v oddílech sportovní všestrannosti.

Program sportovní všestrannosti je vhodný pro ty, kteří chtějí rozvíjet své pohybové dovednosti - rychlost, sílu, obratnost, koordinaci a vytrvalost, učí vítězit i prohrávat, nevzdávat se při neúspěchu a nebát se. Všestranný rozvoj pohybových dovedností od útlého věku je také nezbytnou podmínkou pozdějšího zapojení do výkonnostního sportu.

Cvičenci jsou rozděleni podle věkových kategorií - od těch nejmladších v oddílech rodičů a dětí a předškolních dětí až po seniory. Vedle toho existují také konkrétně zaměřené oddíly, např. oddíly zdravotní tělesné výchovy, aerobiku, jógy, florbalu, volejbalu apod. Tradiční a velmi populární součástí sportovní všestrannosti jsou i turistické a další oddíly, které se zaměřují na pobyt v přírodě a tábornické dovednosti.
Naše náčelnice profesně fyzioterapeut / je i lektorka - školí cvičitele RDPD a Zdravotní TV - v kraji ,ale i v rámci celé ČOS - i zahraniční sokol. naši cvičitelé jsou i autoři hromadných skladeb.

Kdy trénujeme:


Rodiče a děti

Předškoláci

Žactvo

Ženy

Seniorky

Pondělí

16:00-17:00

16:00-17:00

17:00-18:00

9:30-10:30 a 18:00-19:00

---

Úterý

---

---

---

---

Středa

---

---

---

18:00-19:00

---

Čtvrtek

---

---

---

---

---

Pátek

---

---

---

---

---

Sobota

---

---

---

---

---

Neděle

---

---

---

---

18:00-19:30

Oddíly všestrannosti:

Rodiče a děti

Oddíl rodičů a dětí cvičí děti od 2-4 let spolu se svými rodiči (nebo jiným dospělým - babička, děda, teta apod. ) Vedeme děti k základním pohybovým dovednostem a jejich dospělé ke správné dopomoci naším nejmenším, využitím motivačních říkanek, pomůcek pohybové dovednosti motivujeme třeba zvířátky základní pohybové schopnosti - chůze, běh, skoky, házení, chytání, základy cvičení na nářadí či s náčiním. Základní akrobatické prvky, pro akrobacii využíváme i dospělé párové dětská akrobacie. Při cvičení využíváme nové molitanové nářadí z kterých vytváříme různé překážkové dráhy . Pravidelné cvičení vede i k vytvoření návyku na pravidelnou pohybovou aktivitu a získání dobrých návyků do dalších sportů. Tím, že jsou děti se svými rodiči, lépe překonávají strach a probíhá u nich socializace.


Předškoláci (5-6 let)

Předškolní děti pokračují cvičení ve stejném duchu jako s rodiči, ale s větší náročností a již bez dospělého. Zde již pro děti přidáváme základy gymnastiky a krátké sestavy.


Žactvo

Pokud nechcete, aby vaše děti trávily každý den v týdnu v tělocvičně, aby je stresoval tlak na výkonnost a výsledky, ale přesto jim chcete dopřát zdravý pohyb, radost ze sebezdokonalování a kontakt s partou stejně naladěných kamarádů, pokud hledáte program pro svůj volný čas ve společnosti svých vrstevníků, ať už jste jakéhokoliv věku, máme pro vás řešení - sokolský sport pro všechny.

Ženy

Přijďte si protáhnout a vypracovat své tělo. Naše cvičení zvládne každý. Do rytmu vás rozhýbe hudba, radost podpoří komorni atmosféra a dobrá nálada. Do 60 minut jsou zařazeny prvky fittnes, pilates, kalanetiky, jógy ... Podle přání i nálady nás všech. Takto probíhá hodina:

Základem je správné držení těla a dýchání.
1. Začínáme krátkým zahřátím.
2. Následuje příprava kloubů celého těla na zátěž.
3. Hlavní část je posilovací ve správné tepové frekvenci a cyklech.
4. Končíme protažením a na závěr relax.


Seniorky

Cvičíme v každém věku, oddíl seniorek je cvičení určené pro ženy nad 55 let. Vše je zaměřeno na cvičení pro zdraví jako prevenci poruch hybného systému. Cvičení je vedeno fyzioterapeutem, je zde i možnost i individualního přístupu.
Používáme různé pomůcky, gymbally, overbally, tyče, skluzné plochy apod. V tomto oddílu máme i skupinu žen a můžu, kteří společně nacvičují hromadné skladby.

Kontakty:
IČO: 18382185
 Práce 78/19, 405 02 Děčín
 maxicky@sokol.eu
 http://www.sokolmaxicky.cz
 603 842 563
 Navštivte nás na Facebooku
 Navštivte nás na Instagrammu
© Copyright 2020 EasyComp s.r.o.
All rights reserved
Odkazy: